Löydät meidät Facebookista

Syksyn kouluttajakurssi pidetään 18.-20.9.2020 HSK:lla Helsingissä.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen

Kelpoisuusehdot

Purjehduksenohjaaja


 • ikä vähintään 18 vuotta
 • rannikkopäällikkötutkinto
 • ohjaajakurssi
Ohjaaja voi toimia kouluttajana sekä purjehtija- että saaristopäällikkökursseilla.

Pätevyys uusitaan hakemuksesta,
 • jos hakijalla on opetuskokemusta edellisen jakson aikana vähintään 8 päivää tai
 • seuran tai koulun suosituksesta

Purjehduksenopettaja

 • purjehduksenohjaajapätevyyden lisäksi:
 • ikä vähintään 20 vuotta
 • opetuskokemusta vähintään 8 päivää
 • opettajakurssi
Purjehduksenopettaja voi toimia pääkouluttajana purjehtija- ja saaristopäällikkökursseilla sekä avomeripäällikkötutkinnon suorittaneet kouluttajina rannikkopäällikkökursseilla avomeriopettajan ohjauksessa.

Pätevyys uusitaan hakemuksesta,
 • jos opettajana opetuskokemusta vähintään 8 päivää
 • tai jatkokurssi

Avomeriopettaja

 • Purjehduksenopettajapätevyyden lisäksi:
 • avomeripäällikkötutkinto, joka on oltava suoritettu ennen jäljempänä esitettäviä osioita
 • todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi  (minimi)
 • opetuskokemusta vähintään 16 päivää opettajana
 • vähintään yksi perämieskurssi, yksi päällikkökurssi ja osa opetuskokemuksesta pääkouluttajana. Korvaavana suorituksena toimiminen ohjaaja/opettaja kurssilla
 • riittävä terveydentila; Lääkärintodistus (T-lomake + värinäkötesti)
 •  tutor
Pakollinen tutor joka ohjaa, valvoo ja vastaa taidollisesta, tiedollisesta sekä kaikesta muustakin asiaan liittyvästä osaamisesta. Näin PORY saa selkeän käsityksen koulutettavasta ja pystyy kehittämään sekä koulutusjärjestelmää että koulutettavaa. Tutor sovitaan koulutuksen alkaessa.
 • toimiminen PORY:n ohjaaja-/opettajakursseilla
 • kouluttajana ja muissakin tehtävissä ohjaaja-/opettajakursseilla
 • hyvä perehtyneisyys opetustyöhön   
Opettamisen edellytyksenä on henkilökohtainen asian osaaminen ja hallinta. Tämän siirtäminen toiselle ihmiselle pääomaksi on moniportainen tapahtuma, jossa seuraavien asioiden ymmärtäminen on osa tapahtumaa. Siirretäänkö tietoa, taitoa, ymmärrystä, kokemusta tai jotakin muuta? Eli opettamisen teoreettisten perusperiaatteiden tunteminen ja niiden toteuttaminen käytännössä. Ymmärretään, että eri ihmiset oppivat eri tavalla ( esim. visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen ).

Ammattitason opettaja tutkinto tai muu vastaava (esim. kasvatustieteissä arvosana) korvaa tämän. Muussa tapauksessa asia suoritetaan tenttinä tai portfoliona. Tämä koe on didaktiikkaan liittyvä ja tarkoitus on herättää pysyvä ja jatkuva kiinnostus opettamisen ja oppimisen eri menetelmiin.
 • ohjattua opetusharjoittelua
Käytännön kurssilla tutor seuraa kokelaan opetusta ja pyrkii tätä kautta kehittämään ja uudistamaan opetustaitoja.
 • tutkielma ja/tai opetusmateriaalin tuottaminen, kehittäminen tai muu vastaava toiminta
Koko prosessia tukeva ja edistävä. Aihe sovitaan tutorin ja PORY:n kanssa

muuta; seuraavat osa-alueet selvitetään (tutor/PORY)
 • eritasoisten purjehdustutkintojen seuraaminen ( mielellään kaikki tasot) pakollinen
 • selkeä käsitys eri kurssien lähtötasovaatimuksista ja ohjelmasta sekä purjehduskoulun hallinnollisista toimista (tentti tai portfolio )
 • myös nykyaikaisten merenkulunlaitteitten hyvä tuntemus esim. GPS, VHF, elektroniset kartat ja navigointiohjelmat
 • pelastautumiskurssi (suositus)
 • minimi EA 1 ajantasalla (max. 3 v)  ja hypotermia
 • tutkakurssi (suositus)
 • moottorin, sähköjärjestelmän ja purjeveneen rakenteiden hyvä perehtyneisyys
 • seurantakortti käyttöön koulutuksen alkaessa
Avomeriopettaja voi toimia pääkouluttajana kaikilla kursseilla.

Avomeriopettajatutkinnon suorittaneilla titteli säilyy, mutta toimintavaltuudet uusitaan hakemuksesta, mikäli kaksi seuraavista kolmesta edellytyksestä toteutuu
 • opetustoimintaa ainakin 8 päivää
 • jatkokurssi
 • muu aktiivinen toiminta koulutuksen kehittämisessä
Tämän lisäksi ajantasalla oleva ensiaputaito (minimi EA 1, enintään 3 v.) sekä todistus terveydentilasta (lääkärintodistus T-lomake ja erillinen värinäkötesti).