Löydät meidät Facebookista

Syksyn kouluttajakurssi pidetään 18.-20.9.2020 HSK:lla Helsingissä.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen

Kouluttajakurssit

Kouluttajien auktorisointi ja pätevyys

Purjehduksenopettajat PORY ry järjestää  avomeriopettajien ,purjehduksenopettajien ja purjehduksenohjaajien koulutuksen Suomessa.  PORY auktorisoi uudet kouluttajat sekä myöntää hakemuksesta jatkovaltuutuksen. Kouluttajavaltuutus on voimassa aina nelivuotiskauden.

Opettajien kelpoisuusehdoissa on kerrottu edellytykset pätevyyden uusimiseksi.

Kurssijärjestelyt

PORY järjestää vähintään yhden kouluttajakurssin vuodessa, yleensä syyskuun loppupuolella.

Kurssien sisältö on pedagogisesti painottunut. Osa ohjelmasta on luokkamuotoista käytännöntaitoja tukevaa teoriaopetusta ja iso osa harjoittelusta tapahtuu vesillä. Kurssiveneessä on kaksi kouluttajaa ja kurssilaisten lisäksi on harjoitusoppilaita.

Kouluttajakurssi 2020

Vuoden 2020 kouluttajakurssi järjestetään 18.-20.9.2020 Helsingissä.

Opettaja- ja ohjaajakurssin hinta on 310€. Hinta sisältää koulutuksen ja kurssin aikaiset ruokailut. Kurssimaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. Muualta tuleville on yleensä järjestynyt venemajoitus.

Hakemukset kurssille 20.8.2020 mennessä.
Ilmoittautumislomake
Paikkoja on rajoitetusti.

Ohjaajakurssille hakija: jos olet suoritattamassa rannikkopäällikkötutkintoa syksyllä, se tulee olla hyäksytysti suoritettuna 8.9. mennessä

Ohjaajakurssin edellytykset

 • Ikä vähintään 18 vuotta
 • Rannikkopäällikkötutkinto
 • Voimassa oleva ensiapukoulutus
 • Osallistunut PORY:n purjehduskursseille tai käynyt seuraamassa vähintään yhden Purjehtija-, Saaristopäällikkö tai Rannikkopäällikkökurssin tai perehtynyt muulla tavoin kurssijärjestelmään ja kurssisisältöihin.
Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen PORY myöntää purjehduksenohjaaja pätevyyden. Valmis hakemuskaavake toimitetaan PORY:lle käsittelyä varten Purjehduksenohjaaja voi toimia kouluttajana purjehtijakursseilla.

Kouluttaja-auktorisointi uusitaan hakemuksesta,
 • jos hakijalla on opetuskokemusta edellisen jakson aikana vähintään 8 päivää tai
  seuran tai koulun suosituksesta

Opettajakurssin edellytykset

purjehduksenohjaajapätevyyden lisäksi
 • Ikä vähintään 20 vuotta
 • Voimassaoleva ensiapukoulutus
 • Opetuskokemusta vähintään 12 päivää
 • Purjehduksenopettajat PORY ry:n jäsenyys
Purjehduksenopettaja voi toimia pääkouluttajana purjehtija- ja saaristopäällikkökursseilla sekä avomeripäällikkötutkinnon suorittaneet kouluttajina rannikkopäällikkökursseilla avomeriopettajan ohjauksessa.

Kouluttaja-auktorisointi uusitaan hakemuksesta,
 • jos opettajana opetuskokemusta vähintään 8 päivää 
  tai jatkokurssi

Avomeriopettajakoulutus

Avomeriopettajien koulutus tapahtuu monivaiheisen koulutuksen kautta. Kurssilaisille räätälöidään oma opetussuunnitelma. 
Tarkemmat edellytykset on kerrottu osassa Purjehduksenopettajien kelpoisuusvaatimukset / Avomeriopettaja. 
Avomeriopettaja voi toimia pääkouluttajana kaikilla kursseilla.