KOULUTTAJAKURSSI 2022

Tämän vuoden kouluttajakurssi pidetään 16.-18.9. Oulussa. Ilmoittautuminen/haku on nyt avattu. Kurssin sisällöstä löytyy lisää tietoa Kouluttajakurssit -sivulta. Linkki kurssin hakulomakkeeseen löytyy samalta sivulta.

Purjehduskurssit

Purjehduskoulutus Suomessa

Purjehduksenopettajat PORY ry on jo yli kaksikymmentäviisi vuotta  toteuttanut  aikuisten matka- ja retkipurjehtijoiden koulutusohjelmaa. Ohjelma kattaa osaamisen alueet aloittelijasta pätevään purjeveneen päällikköön.

Korkeatasoinen eurooppalainen koulutusjärjestelmä

Purjehduskoulutusjärjestelmä vastaa nykymuodossaan vaativaa eurooppalaista tasoa. Kurssien suunnittelussa on kansainvälisten näkökohtien ja vaatimusten lisäksi otettu huomioon Suomen ainutlaatuisen saariston tarjoamat mahdollisuudet ja niistä johtuvat veneilytottumukset. Tältä pohjalta on kehitetty Purjehduksenopettajat PORY ry:n auktorisoimat purjehduskurssit. Kun purjehduskoulutukseen yhdistetään Suomen Navigaatioliiton järjestämä navigointikoulutus tutkintoineen ja vapaaehtoisten purjehdustutkintojen antama palaute purjehdusosaamisesta, on jokaisella purjehdusharrastuksen aloittavalla käytettävissään matalan aloituskynnyksen sisältämä turvallinen vaihtoehto kehittyä hyväksi purjehtijaksi.

Koulutuksen maistelupaketit

Sail Day -päivät

Purjehdusharrastuksen kiinnostuksen herättämiseksi järjestetään eri puolilla maata purjehdusesittelytapahtumia suurelle yleisölle.

Johdatus purjehdukseen -kurssi

Purjehdusharrastukseen tutustumista varten on valmisteltu Johdatus purjehdukseen -kurssi. Tämä n. 4-8 tunnin mittainen kurssi on tarkoitettu tutustumistilaisuudeksi, jossa perehdytään purjehduksen perusteisiin ja totutaan turvalliseen veneilyyn purjehtien kokeneiden purjehtijoiden opastuksella. Näiden tapahtumien ajankohdista ja järjestelyistä saa lisätietoja paikkakunnan tiedotusvälineistä ja paikallisilta pursiseuroilta sekä purjehduskouluilta.

Kolmentasoisia purjehduskursseja

 Auktorisoidun koulutusjärjestelmän mukaisia virallisia kursseja on kolmentasoisia:

  • purjehtijakurssi aloittelijoille,
  • saaristopäällikkökurssi purjehduksen perusteet hallitseville sekä
  • rannikkopäällikkökurssi niille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan toimia purjeveneen päällikkönä saaristossa ja rannikolla myös pimeällä ja huonoissa näkyvyysoloissa.

Saaristo- ja Rannikkopäällikkökurssit tähtäävät kurssien tavoitteita vastaaviin purjehdustutkintoihin.

Kurssin sisältö jakautuu teoriaosuuteen ja käytännön harjoituksiin painopisteen ollessa itse vesillä tapahtuvassa purjehduksessa. Useimmiten  kurssit järjestetään ns. pitkänä viikonloppuna; alkuviikon iltoina on teoriaosuus ja purjehdukseen varataan viikonloppu perjantaista alkaen. Teoriatunnit voidaan pitää myös aikaisemmin kevään aikana. Tänä päivänä kurssitarjonta on monipuolista ja sisältää muitakin mahdollisuuksia. On viikon mittaisia matkapurjehduksia sopivin päiväetapein, jolloin aina illaksi saavutaan eri retkisatamiin. Retkipurjehduksilla majoitus on järjestetty veneisiin.
Kursseja on myös ruotsin- ja englanninkielisinä.

Kursseilla on käytössä oppimateriaalina Purjehtimaan -opas purjehtijakurssille, myös kirjaa Purjehtijan sää käytetään paljon. Auktorisoiduilla   kouluilla on oikeus merkitä kurssisuoritukset Kansainvälinen veneilijän suorituskirjaan, johon voi kirjata myös kaikkea muuta veneilykoulutusta (mm. Suomen Navigaatioliitto).

> Purjehtijakurssi
> Saaristopäällikkökurssi ja Rannikkopäällikkökurssi