KOULUTTAJAKURSSI 2022

Tämän vuoden kouluttajakurssi pidetään 16.-18.9. Oulussa. Ilmoittautuminen/haku on nyt avattu. Kurssin sisällöstä löytyy lisää tietoa Kouluttajakurssit -sivulta. Linkki kurssin hakulomakkeeseen löytyy samalta sivulta.

Saaristopäällikkökurssi (Inshore Skipper Course) ja Rannikkopäällikkökurssi (Coastal Skipper Course)

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Näiden kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista.

Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan. Vastaavasti Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä sekä päivällä että yöllä.

Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on yleensä miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia.

Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy aina purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Näiden kurssien jälkeen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen purjehdustutkinto. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan osaavan kipparoida purjevenettä suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan matkapurjevenettä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä. Tutkinnot soveltuvat myös erinomaisesti jo vuosia purjehtineille, joille kurssien käyminen ei ole tarpeen, mutta jotka kuitenkin tarvitsevat todistuksen omasta taidostaan esim. venevuokrausta varten.

Hyväksytysti suoritettu Saaristo- tai Rannikkopäällikkötutkinto on riittävä osoitus käytännön veneilytaidoista haettaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Trafilta.

Tutkintotodistus kirjoitetaan ja lähetetään tutkinnon suorittajalle PORY:n toimesta tutkintotarkastajan tekemän dokumentin "Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta".