KOULUTTAJAKURSSI 2022

Tämän vuoden kouluttajakurssi pidetään 16.-18.9. Oulussa. Ilmoittautuminen/haku on nyt avattu. Kurssin sisällöstä löytyy lisää tietoa Kouluttajakurssit -sivulta. Linkki kurssin hakulomakkeeseen löytyy samalta sivulta.

Tutkintokuvaukset

Saaristopäällikkötutkinto / Huviveneenkuljettajan näyttökoe (Inshore Skipper Exam)

Tutkinnossa arvioidaan tutkintoon osallistuvan purjehduksen perustaitoja. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut osaa "käyttää purjevenettä" suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Se tarkoittaa, että hän hallitsee purjehduksen perusteet ja osaa toimia vahtipäällikkönä kokeneemman päällikön apuna myös vaativammissa olosuhteissa. Saaristopäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen turvavarusteiden käyttö, perusrantautumismanööverit moottorilla sekä purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen. Tutkittavan on osattava toiminta Mies yli laidan -tilanteessa sekä hallittava merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton saaristomerenkulkuopin osaamistaso.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on 300 merimailin purjehduskokemus sekä 15 vuoden ikä.

Hyväksytysti suoritettu Saaristopäällikkötutkinto oikeuttaa saamaan todistuksen veneilytaidosta, millä lomakkeella voi hakea suoraan Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Traficomilta.

Rannikkopäällikkötutkinto (Coastal Skipper Exam)

Tutkinto on tarkoitettu itsenäisesti venettä käyttävän henkilön purjehdustaitojen arvioimiseksi. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö pystyy taitojensa ja hankkimansa kokemuksen perusteella tekemään turvallisia retkipurjehduksia saaristossa ja rannikon läheisyydessä. Päällikkötutkinnossa tutkittavan on perämiestutkinnon lisäksi hallittava hyvä merimiestapa ja veneilysäädökset sekä veneen järjestelmät, veneen käsittely rantautumistilanteissa sekä moottorilla että purjein, purjehdusmanööverit erilaisissa tilanteissa sekä reitinsuunnittelun ja paikanmäärityksen käytännön sovellukset saaristossa ja rannikolla. Tutkinnon suorittanut hallitsee veneen ja miehistön kaikissa olosuhteissa päivällä sekä yöllä.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on 600 merimailin purjehduskokemus, ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava; enint. 3 v. vanha) sekä 18 vuoden ikä.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton rannikkomerenkulkuopin osaamistaso.

Hyväksytysti suoritettu Rannikkopäällikkötutkinto oikeuttaa saamaan todistuksen veneilytaidosta, millä lomakkeella voi hakea suoraan Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Trafilta.

Avomeripäällikkötutkinto (Offshore Skipper Exam)

Tutkinto on tarkoitettu arvioimaan tutkittavan taitoja Suomesta Itämerelle ja kauemmaksikin suuntautuvia purjehdusretkiä silmällä pitäen. Avomeripäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen käsittely kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa päivällä ja ja yöllä sekä moottorilla että purjein. Tutkittavan on tunnettava avomeri- ja vuorovesinavigoinnin perusteet sekä sään kehittymisen arviointi ja vaikutus purjehdusolosuhteisiin.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on vähintään neljän purjehduskauden purjehduskokemus, josta kaksi purjehduskautta päällikkönä, ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava, enint. 3 v vanha), VHF-tutkinto sekä 18 vuoden ikä.